Kết quả tìm kiếm "Unbrako flat point"

Kết quả tìm kiếm

12
Có 12 kết quả của từ khóa "Unbrako flat point"

UNBRAKO FLAT POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO FLAT POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Flat Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M6 đến M12.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4026
+ ASTM: F912M...

Flat Suction cup
Flat Suction cup

Vui lòng xem file để biết chi tiết...

UNBRAKO COUNTERSUNK (FLAT) SOCKET HEAD SCREWS
UNBRAKO COUNTERSUNK (FLAT) SOCKET HEAD SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Countersunk Socket Head Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.5M
+ ISO: 10642
+ ASTM: F835M...

KNURLED POINT SOCKET SET SCREW
KNURLED POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Knurled Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4029
+ ASTM: F912M...

UNBRAKO DOG POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO DOG POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Dog Point Socket set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4028
+ ASTM: F912M...

UNBRAKO CONE POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO CONE POINT SOCKET SET SCREW

Bulong Unbrako dòng Cone Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M12.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4027
+ ASTM: F912M ...

UNBRAKO PLAIN POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO PLAIN POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Plain Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4029
+ ASTM: F912M ...

UNBRAKO HEX HEAD BOLT SCREW
UNBRAKO HEX HEAD BOLT SCREW

 Bulong Unbrako dòng Hex Head Bolt Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M4 đến M80.
+ Cấp bền: 10.
+ TENSILE STRENGTH:1040N / mm2 min
+ Standard:
ISO 4017 (Full Thread)...

UNBRAKO BUTTON HEAD SOCKET SCREWS
UNBRAKO BUTTON HEAD SOCKET SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Button Head Socket Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M12.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.4M
+ ISO: 7380
+ ASTM: F835M...

UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW
UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW

Bulong Unbrako dòng Socket Head cap screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M1.6 đến M64.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.1.M
+ ISO: 4762
+ ASTM: A574M...


12

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập