Kết quả tìm kiếm "đèn chiếu sáng khẩn cấp"

Kết quả tìm kiếm

Có 53 kết quả của từ khóa "đèn chiếu sáng khẩn cấp"

ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-710
ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-710

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN CHIẾU SÁNG THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-710:
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Bình khô : 3.6 V 700 mAh
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)...

ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-700
ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-700

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN CHIẾU SÁNG THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-700 ( 1 MẶT VÀ 2 MẶT):
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Bình khô : 3.6 V 700 mAh x2
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng...

ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-690
ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-690

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN KENTOM KT-690 ( 2 MẶT):
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Pin sạc : 3.6 V 700 mA PIN MH(metal hydrid)
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC...

ĐÈN THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-680
ĐÈN THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-680

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN KENTOM KT-680:
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Pin sạc : 3.6 V 700 mA PIN MH(metal hydrid)
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)...

ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-670
ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-670

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN KENTOM KT-670:
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Pin sạc : (3.6V 700mA)X2
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)...

ĐÈN THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-660NX
ĐÈN THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-660NX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN KENTOM KT-660NX:
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Pin sạc : 3.6V 700mA
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)...

ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-650NX
ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-650NX

Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)
Thời gian sạc đầy : 24 giờ
ĐÈN KT-650 LÀ DẠNG ĐÈN CÓ MỘT MẶT ( ĐỘ DÀY= 32 mm)
ĐÈN KT-660 LÀ DẠNG ĐÈN CÓ HAI MẶT ( ĐỘ DÀY= 32...

ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-660
ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-660

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN KENTOM KT-660 ( 2 MẶT):
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Pin sạc : 3.6V 700mA
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)...

ĐÈN THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-650
ĐÈN THOÁT HIỂM EXIT KENTOM KT-650

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN KENTOM KT 650 ( 1 MẶT):
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Pin sạc : 3.6V 700mA
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)...

ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-640
ĐÈN THOÁT HIỂM KENTOM KT-640

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN KENTOM KT-640 (2 MẶT):
Nguồn điện : AC 220V/50Hz
Bình khô : 3.6 V 700 mA
Dòng điện sạc : 60 mA
Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Thời gian thắp sáng : 2 giờ ( chế độ DC)...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập