Thiết bị Rudolf Protection relay

Chi tiết sản phẩm

Thiết bị Rudolf Protection relay

Các thiết bị bảo vệ hãng Rudolf do công ty Thảo Minh đang cung cấp như bên dưới, vui lòng liên lạc Phòng Kinh Doanh để biết chi tiết hàng tồn kho hoặc Phòng Kỹ thuật để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm:
 
-Mã hàng: R-OCM31-M . Over-Current Protection Relay 1c/o 2-6A 220VAC
-Mã hàng: R-EFM1-M.   Earth Fault Protection Relay 1c/o 0.1-2A 220VAC
-Mã hàng: R-OCM32-M . Over-Current Protection Relay 2 c/o 2-6A 220VAC
-Mã hàng: R-SPD10011S                . Rudolf SPD Monoblock+signal
-Mã hàng: R-SPD10013S . Rudolf SPD Monoblock+signal
-Mã hàng: R-SPD2011. Rudolf SPD 1P 20kA 230VAC Monoblock
-Mã hàng: R-SPD202. Rudolf SPD 1P+N 20kA 230VAC Monoblock
-Mã hàng: R-SPD204S. Rudolf SPD 3P+N 20kA 400VAC Monoblock+signal
-Mã hàng: R-SPD4511. Rudolf SPD 1P 40kA 230VAC Monoblock
-Mã hàng: R-SPD452. Rudolf SPD 1P+N 40kA 230VAC Monoblock
-Mã hàng: R-SPD454S. Rudolf SPD 3P+N 40kA 400VAC Monoblock + signal
-Mã hàng: R-SPD6511.   Rudolf SPD 1P 65kA 230VAC Monoblock
-Mã hàng: R-SPD652.      Rudolf SPD 1P+N 65kA 230VAC Monoblock
-Mã hàng: R-SPD654S.   Rudolf SPD 3P+N 65kA 400VAC Monoblock + signal
-Mã hàng: R-PR500.        Combined Overcurrent / Earth Fault Relay
-Mã hàng: R-PR550.        Combined Overcurrent / Earth Fault Relay & Voltage Monitoring
-Mã hàng: BR-ELRP48 V3-F.         Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 115VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V3-M.       Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 230VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V3-N.        Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 415VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V10-F.       Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V10-M.:    Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 230VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V10-N.      Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 415VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V30-F.       Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V30-FD.    Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VDC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V30-M.     Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 230VAC
-Mã hàng: BR-ELRP48 V30-N.      Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 415VAC
-Mã hàng: BR-ELRM-10V.             Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 0.5Sec 230V
-Mã hàng: R-ELRM-30V-F.         Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115V
-Mã hàng: R-ELRM-30V-M.       Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 230V
-Mã hàng: R-ELRM-30V-N          Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V
-Mã hàng: BR-ELRM44V-10          Earth Leakage Relay Adj up to 10A Time Delay Upto 10Sec 115/230V
-Mã hàng: R-ELRM44V-30          Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 115/230V
-Mã hàng: R-ELRM44V-30-B      Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 24V
-Mã hàng: R-ELRM44V-30-N     Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 415V
-Mã hàng: R-ELRM44V-30-FD   Earth Leakage Relay Adj up to 30A Time Delay Upto 10Sec 12-125VDC
-Mã hàng: R-ELRM44 V3-F         Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 115VAC
-Mã hàng: R-ELRM44 V3-M       Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 230VAC
-Mã hàng: R-ELRM44 V3-N        Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 415VAC
-Mã hàng: R-ELRM44 V10-F       Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VAC
-Mã hàng: R-ELRM44 V10-FD    Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115VDC
-Mã hàng: BR-ELRM44 V10-M     Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 230VAC
-Mã hàng: BR-ELRM44 V10-N      Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 415VAC
-Mã hàng: BR-ELRM44 V30-F       Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115VAC
-Mã hàng: BR-ELRM44 V30-M     Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 230VAC
-Mã hàng: BR-ELRM44 V30-N      Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 415VAC
-Mã hàng: R-ZCT035        35mm
-Mã hàng: R-ZCT070        70mm
-Mã hàng: R-ZCT120        120mm
-Mã hàng: R-ZCT210        210mm
-Mã hàng: RTB-TEST BLOCK         Bakerite cover rear connection
-Mã hàng: RTB-TEST BLOCK-FT   Bakerite cover front connection
-Mã hàng: RTB-TEST BLOCK-FTT Transparent cover front connection
-Mã hàng: RTB-PILOT LIGHT        Metering Pilot Light 12mm
-Mã hàng: RTB-ENCLOSURE-3P Enclosure 3P
-Mã hàng: MXPRC/S       Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W
-Mã hàng: MXPRC/S-4W               Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W
-Mã hàng: MXPRC           Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W
-Mã hàng: MXPRC-4W   Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W
-Mã hàng: MXPRT            Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P3W
-Mã hàng: MXPRT-4W   Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P4W
-Mã hàng: MXPRF            Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P3W
-Mã hàng: MXPRF-4W   Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P4W
-Mã hàng: MXPRC/S/RD               Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Restart Delay
-Mã hàng: MXPUVR/F/RD            Timed Under Voltage with Restart Delay
-Mã hàng: 45080               Phase Sequence/Failure plus Time Delay
-Mã hàng: 45081               Phase Sequence/Failure and Under Voltage Relay
-Mã hàng: 45PSR              Phase Sequence Relay
-Mã hàng: 45085               3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P3W
-Mã hàng: 45085-4W      3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P4W
-Mã hàng: 70PCVR           3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P3W
-Mã hàng: 70PCVR-4W 3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P4W
-Mã hàng: 45PUVR          3 Phase Under Voltage Relay 3P3W
-Mã hàng: 45PUVR-4W 3 Phase Under Voltage Relay 3P4W
-Mã hàng: 45POVR          3 Phase Over Voltage Relay 3P3W
-Mã hàng: 45POVR-4W 3 Phase Over Voltage Relay 3P4W
-Mã hàng: 45095               Phase Asymmetry/Failure Relay
-Mã hàng: 70PUCR          3 Phase Under Current Relay
-Mã hàng: 70POCR          3 Phase Over Current Relay
-Mã hàng: M1SMT           Multi Function, Multi Time Range Timer (6 Functions)
-Mã hàng: M1MFT           Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions)
-Mã hàng: M1MFM         Multi Function, Multi Voltage Timer
-Mã hàng: M3MFT           Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions)
-Mã hàng: M1EDO           Delay On Energisation
-Mã hàng: M1ESDO         Delay On Operate - Solid State
-Mã hàng: M1DOM         Delay On Energisation - Supply Initiated
-Mã hàng: M1ESW           Delay Off
-Mã hàng: M1EDF            True Delay Off (Delay On Release)
-Mã hàng: M1EYD            Star Delta Start Timer
-Mã hàng: M1EYD/2        Star Delta Start Timer
-Mã hàng: M1ESF             Symmetrical Off/On Recycling
-Mã hàng: M1ESN            Symmetrical On/Off Recycling
-Mã hàng: M1EFL             Symmetrical Recycler (Flasher)
-Mã hàng: M1ESFL           Symmetrical Recycler (Flasher) - Solid State
-Mã hàng: MXCVR           Single Phase, Under and Over Voltage plus Time Delay
-Mã hàng: 45UVR             Under Voltage Relay
-Mã hàng: 45OVR             Over Voltage Relay
-Mã hàng: 45051               Under/Over Voltage Relay plus Time Delay
-Mã hàng: B1CVR             Under/Over Voltage Relay plus Time Delay
-Mã hàng: 70CVR             Under/Over Voltage Relay
-Mã hàng: 45050               Voltage Relay
-Mã hàng: B1UVR            Under Voltage Relay
-Mã hàng: B1OVR            Over Voltage Relay
-Mã hàng: 45UCR             Under Current Relay
-Mã hàng: 45OCR             Over Current Relay
-Mã hàng: 45150               Current Relay - Adjustable Trip Level
-Mã hàng: 45UFR             Under Frequency Relay
-Mã hàng: 45OFR             Over Frequency Relay
-Mã hàng: 70SCRD           Synchronizing Check Relay
-Mã hàng: 70SCRL            Synchronizing Check Relay
-Mã hàng: 70RPR-3W     Reverse Power Relay 3P3W
-Mã hàng: 70RPR-4W     Reverse Power Relay 3P4W

Từ khóa liên quan "Thiết bị Rudolf Protection relay"

Rudolf Protection relay   ELRM-30V   ELRM44V   R-PR550   MXCVR   

Sản phẩm cùng nhóm ""

Liên hệ Thiết bị Rudolf Protection relay

Công ty TNHH MTV TM DV XD THẢO MINH

Địa chỉ : - 69 Tân Xuân, Phường 8 , Quận Tân Bình , Tp Hồ Chí Minh

Phone : +84 028. 38691626

Fax : +84 028. 62677274

Email : info@thaominhstc.com

Google maps

Mọi thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Tên

Địa chỉ

Phone

Email

Tiêu đề

Nội dung

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên trên.

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập