Kết quả tìm kiếm "den chieu sang khan cap"

Kết quả tìm kiếm

Có 2 kết quả của từ khóa "den chieu sang khan cap"

UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW
UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW

Bulong Unbrako dòng Socket Head cap screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M1.6 đến M64.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.1.M
+ ISO: 4762
+ ASTM: A574M...

UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)
UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)

 Bulong Unbrako Low Socket Head Cap Screws đáp ứng các tiêu chuẩn.
+ Kích thước: từ M4 đến M20.
+ Cấp bền: 10.9
+ ASME: Theo thông số riêng của Unbrako ( As Per Unbrako Specification)
+ ISO: N/A
+ ASTM: N/A...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập