Kết quả tìm kiếm "bộ nghịch lưu"

Kết quả tìm kiếm

12
Có 15 kết quả của từ khóa "bộ nghịch lưu"

Bộ trao đổi nhiệt model FCX
Bộ trao đổi nhiệt model FCX

Kiểu lắp: lắp cố định.
Áp suất làm việc tối đa: 1.0MPa
Chất liệu: C1220T
Diện tích làm lạnh: 0.4 đến 3.5m2
Hướng dẫn chọn model:
Code Fluid type...

Bộ trao đổi nhiệt model FCW
Bộ trao đổi nhiệt model FCW

Kiểu lắp: lắp đế có thể thay đổi.
Áp suất làm việc tối đa: 1.0MPa
Chất liệu: C1220T
Diện tích làm lạnh: 2.5 đến 5.5m2
Hướng dẫn chọn model:
Code Fluid type...

Bộ trao đổi nhiệt dầu model FCU- lắp vào bồn
Bộ trao đổi nhiệt dầu model FCU- lắp vào bồn

Kiểu lắp: lắp trực tiếp vào bồn.
Áp suất làm việc tối đa: 1.0MPa
Chất liệu: C1220T
Diện tích làm lạnh: 0.4 đến 2.8m2
Hướng dẫn chọn model:
Code Fluid type...

Bộ trao đổi nhiệt dầu model FCF - Compact cooler
Bộ trao đổi nhiệt dầu model FCF - Compact cooler

Kiểu lắp: lắp cố định.
Áp suất làm việc tối đa: 1.0MPa
Chất liệu: C1220T
Diện tích làm lạnh: 0.15 đến 10m2
Hướng dẫn chọn model:
Code Fluid type...

Bộ trao đổi nhiệt dầu model FCD/fFCDB
Bộ trao đổi nhiệt dầu model FCD/fFCDB

Kiểu lắp: lắp đế có thể thay đổi.
Áp suất làm việc tối đa: 1.0MPa
Chất liệu: C1220T hoặc C6872T ( dùng cho nước biển
Diện tích làm lạnh: 0.4 đến 5.5m2
Hướng dẫn chọn model:
Code Fluid type...


12

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập