Kết quả tìm kiếm "bơm nước cao áp"

Kết quả tìm kiếm

123
Có 26 kết quả của từ khóa "bơm nước cao áp"

Lọc trên đường áp cao model GM
Lọc trên đường áp cao model GM

Áp suất làm việc tối đa:0-21Mpa.
Kết nối: kiểu đế ( Manifold).
Thông tin đặt hàng:
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp Model GF
Lọc trên đường cao áp Model GF

Áp suất làm việc tối đa:0-25Mpa.
Kết nối: lắp đế.
Thông tin đặt hàng:
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp Model GC
Lọc trên đường cao áp Model GC

Áp suất làm việc tối đa:0-35Mpa.
Kết nối: lắp đế.
Thông tin đặt hàng:
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp Model CFK
Lọc trên đường cao áp Model CFK

Áp suất làm việc tối đa:0-1Mpa.
Kết nối: kiểu ren Rc.
Thông tin đặt hàng
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp Model AK
Lọc trên đường cao áp Model AK

Áp suất làm việc tối đa:0-1Mpa.
Kết nối: kiểu ren Rc.
Thông tin đặt hàng
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp Model 4201
Lọc trên đường cao áp Model 4201

Áp suất làm việc tối đa:0-42Mpa.
Kết nối: kiểu đế ( Manifold).
Thông tin đặt hàng
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp Model 3501/3502
Lọc trên đường cao áp Model 3501/3502

Áp suất làm việc tối đa:0-35Mpa.
Kết nối: 3501 kiểu ren, 3502 kiểu hàn
Thông tin đặt hàng
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp dầu Model 351/352
Lọc trên đường cao áp dầu Model 351/352

Áp suất làm việc tối đa:0-3.5Mpa.
Kết nối: 351 kiểu ren, 352 kiểu bích hàn.
Thông tin đặt hàng:
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp dầu Model UL
Lọc trên đường cao áp dầu Model UL

Áp suất làm việc tối đa:0-3.5Mpa.
Kết nối: kiểu ren.
Thông tin đặt hàng:
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...

Lọc trên đường cao áp dầu Model UM
Lọc trên đường cao áp dầu Model UM

Áp suất làm việc tối đa:0-7Mpa.
Kết nối: kiểu ren.
Thông tin đặt hàng:
Code Fluid type
- Mineral oil
F Phosphate ester oil...


123

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập