Kết quả tìm kiếm "Unbrako plain screw"

Kết quả tìm kiếm

12
Có 11 kết quả của từ khóa "Unbrako plain screw"

UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW
UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW

Bulong Unbrako dòng Socket Head cap screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M1.6 đến M64.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.1.M
+ ISO: 4762
+ ASTM: A574M...

UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)
UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)

 Bulong Unbrako Low Socket Head Cap Screws đáp ứng các tiêu chuẩn.
+ Kích thước: từ M4 đến M20.
+ Cấp bền: 10.9
+ ASME: Theo thông số riêng của Unbrako ( As Per Unbrako Specification)
+ ISO: N/A
+ ASTM: N/A...

UNBRAKO SOCKET HEAD SHOULDER SCREWS
UNBRAKO SOCKET HEAD SHOULDER SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Socket Head Shoulder Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M6 đến M24.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.3M
+ ISO: Unbrako H8
+ ASTM: N/A...

UNBRAKO COUNTERSUNK (FLAT) SOCKET HEAD SCREWS
UNBRAKO COUNTERSUNK (FLAT) SOCKET HEAD SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Countersunk Socket Head Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.5M
+ ISO: 10642
+ ASTM: F835M...

UNBRAKO BUTTON HEAD SOCKET SCREWS
UNBRAKO BUTTON HEAD SOCKET SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Button Head Socket Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M12.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.4M
+ ISO: 7380
+ ASTM: F835M...

KNURLED POINT SOCKET SET SCREW
KNURLED POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Knurled Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4029
+ ASTM: F912M...

UNBRAKO DOG POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO DOG POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Dog Point Socket set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4028
+ ASTM: F912M...

UNBRAKO FLAT POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO FLAT POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Flat Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M6 đến M12.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4026
+ ASTM: F912M...

UNBRAKO CONE POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO CONE POINT SOCKET SET SCREW

Bulong Unbrako dòng Cone Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M12.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4027
+ ASTM: F912M ...

UNBRAKO PLAIN POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO PLAIN POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Plain Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4029
+ ASTM: F912M ...


12

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập