Kết quả tìm kiếm "Unbrako flat point"

Kết quả tìm kiếm

12
Có 12 kết quả của từ khóa "Unbrako flat point"

UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)
UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)

 Bulong Unbrako Low Socket Head Cap Screws đáp ứng các tiêu chuẩn.
+ Kích thước: từ M4 đến M20.
+ Cấp bền: 10.9
+ ASME: Theo thông số riêng của Unbrako ( As Per Unbrako Specification)
+ ISO: N/A
+ ASTM: N/A...

UNBRAKO SOCKET HEAD SHOULDER SCREWS
UNBRAKO SOCKET HEAD SHOULDER SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Socket Head Shoulder Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M6 đến M24.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.3M
+ ISO: Unbrako H8
+ ASTM: N/A...


12

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập