Kết quả tìm kiếm "TAISEI KOGYO DISTRIBUTOR VIET NAM"

Kết quả tìm kiếm

Có 7 kết quả của từ khóa "TAISEI KOGYO DISTRIBUTOR VIET NAM"

Taisei Kogyo Model FP750S
Taisei Kogyo Model FP750S

...

Taisei Kogyo Model FP1500S
Taisei Kogyo Model FP1500S

...

Taisei Kogyo Model FP1500sb
Taisei Kogyo Model FP1500sb

...

Taisei Kogyo Model FU
Taisei Kogyo Model FU

Thông tin đặt hàng:
FU - Size
Ví dụ: FU- 50
Mã Đường kính lỗ khoét (mm)
50 Approx. 55
75 Approx. 80...

Taisei Kogyo Model FA
Taisei Kogyo Model FA

Thông tin đặt hàng:
FA - Size
Ví dụ: FA- 35
Mã Đường kính lỗ khoét (mm)
35 Approx. 35
50 Approx. 50...

Taisei Kogyo Model FAB
Taisei Kogyo Model FAB

Thông tin đặt hàng:
FAB - Size
Ví dụ: FAB- 35
Mã Đường kính lỗ khoét (mm)
35 Approx. 35
50 Approx. 50...

Taisei Kogyo Model AP
Taisei Kogyo Model AP

Kiểu lắp: lắp ren.
Thông tin đặt hàng:
Ví dụ: AP-04
Code Inner diameter
02 R1/4
※1 AP-02 have only hard paper element....


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập