Kết quả tìm kiếm "LXPRC/S"

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "LXPRC/S"

Rờ le bảo vệ BROYCE CONTROL LXPRC/S
Rờ le bảo vệ BROYCE CONTROL LXPRC/S

Rờ le bảo vệ BROYCE CONTROL LXPRC/S là Rơ le chống mất pha/tần số, thấp và quá áp với định thời 3P4W, 240/415Vac -LXPRC/S-4W-N-00
Rờ le bảo vệ BROYCE CONTROL LXPRC có điện áp nguồn nuôi và nguồn giám sát Un* (L1, L2...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập