Kết quả tìm kiếm "Bulong unbrako"

Kết quả tìm kiếm

Có 10 kết quả của từ khóa "Bulong unbrako"

UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)
UNBRAKO LOW SOCKET HEAD CAP SCREW ( BULONG ĐẦU NGẮN)

 Bulong Unbrako Low Socket Head Cap Screws đáp ứng các tiêu chuẩn.
+ Kích thước: từ M4 đến M20.
+ Cấp bền: 10.9
+ ASME: Theo thông số riêng của Unbrako ( As Per Unbrako Specification)
+ ISO: N/A
+ ASTM: N/A...

UNBRAKO SOCKET HEAD SHOULDER SCREWS
UNBRAKO SOCKET HEAD SHOULDER SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Socket Head Shoulder Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M6 đến M24.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.3M
+ ISO: Unbrako H8
+ ASTM: N/A...

UNBRAKO COUNTERSUNK (FLAT) SOCKET HEAD SCREWS
UNBRAKO COUNTERSUNK (FLAT) SOCKET HEAD SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Countersunk Socket Head Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.5M
+ ISO: 10642
+ ASTM: F835M...

UNBRAKO BUTTON HEAD SOCKET SCREWS
UNBRAKO BUTTON HEAD SOCKET SCREWS

 Bulong Unbrako dòng Button Head Socket Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M12.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.4M
+ ISO: 7380
+ ASTM: F835M...

UNBRAKO DOG POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO DOG POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Dog Point Socket set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4028
+ ASTM: F912M...

UNBRAKO FLAT POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO FLAT POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Flat Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M6 đến M12.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4026
+ ASTM: F912M...

UNBRAKO CONE POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO CONE POINT SOCKET SET SCREW

Bulong Unbrako dòng Cone Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M12.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4027
+ ASTM: F912M ...

UNBRAKO PLAIN POINT SOCKET SET SCREW
UNBRAKO PLAIN POINT SOCKET SET SCREW

 Bulong Unbrako dòng Plain Point Socket Set Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M3 đến M20.
+ Cấp bền: 45H
+ ASME: B18.3.6M
+ ISO: 4029
+ ASTM: F912M ...

UNBRAKO HEX HEAD BOLT SCREW
UNBRAKO HEX HEAD BOLT SCREW

 Bulong Unbrako dòng Hex Head Bolt Screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M4 đến M80.
+ Cấp bền: 10.
+ TENSILE STRENGTH:1040N / mm2 min
+ Standard:
ISO 4017 (Full Thread)...

UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW
UNBRAKO SOCKET HEAD CAP SCREW

Bulong Unbrako dòng Socket Head cap screws đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Kích thước: từ M1.6 đến M64.
+ Cấp bền: 12.9
+ ASME: B18.3.1.M
+ ISO: 4762
+ ASTM: A574M...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập