MAXSPID

Chi tiết

MAXSPID

14/07/2019 17:43
 Cung cấp các sản phẩm đèn chiếu sáng thoát hiểm ( đèn Exit), đèn chiếu sáng khẩn cấp ( đèn Emergency), đèn chỉ dẫn và phụ kiện đèn sạc:

 

-         Đèn chỉ dẫn 1W LED Strip MAXSPID MLS/W5100

-         Đèn Thoát Hiểm 1 Mặt MAXSPID SLS.M.SE.NC180.WLF

-         Đèn Thoát Hiểm Chỉ Dẫn 2 Mặt MAXSPID JWS/M/W510RM (E/W)

-         Đèn Thoát Hiểm 1 Mặt MAXSPID BLS/M/W5100 (R)

-         Đèn Thoát Hiểm 1 Mặt MAXSPID BLS/M/W510RM (W)

-         Đèn Thoát Hiểm MAXSPID Exit 2 Mặt BHD/M/W5100 (R/L)

-         Đèn Thoát Hiểm 1 Mặt MAXSPID BLS/M/W510RM (E)

-         Đèn Thoát Hiểm 1 Mặt MAXSPID BLS/M/W5100

-         Đèn Thoát Hiểm Có Bảng Chỉ Dẫn 1 Mặt Hình Người Chạy MAXSPID KL/M/W510RM (E)

-         Đèn Sự Cố Dùng Bóng LED 1x3W MAXSPID UFO/NM/L103

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Huỳnh Quang 18-36W MAXSPID MEM/M/154E MINI

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Huỳnh Quang 18-36W MAXSPID MEM/M/128E MINI

-         Bóng Sự Cố Phụ Trợ 1x3W LED Công Suất Cao MAXSPID UFO/NM/L103

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Halogen 12V-50W/ Bóng Led 12V MAXSPID EXN/M/150

-         Bộ Pin Sạc Cho Đèn Dowlight Bóng Led MAXSPID MPP/M/LED

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Compact 32-42W Sử Dụng Tăng Phô Điện Tử MAXSPID MPP/M/PLC58E NC

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Compact 26W Sử Dụng Tăng Phô Điện Tử MAXSPID MPP/M/PLC26E NC

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Compact 10-18W Sử Dụng Tăng Phô Điện Tử MAXSPID MPP/M/PLC13-18E NC

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Compact 32-42W Sử Dụng Tăng Phô Điện Từ MAXSPID MPP/M/PLC58 NC

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Compact 26W Sử Dụng Tăng Phô Điện Từ MAXSPID MPP/M/PLC26

-         Bộ Pin Sạc Bóng Compact 16-18W Sử Dụng Tăng Phô Điện Từ MAXSPID MPP/M/PLC13-18 NC

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Led T5 và T8 Ra Điện Áp AC MAXSPID MEM/M/LED MINI

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Led T5 và T8 Ra Điện Áp DC MAXSPID MEM/M/LED MINI

-         Bộ Pin Sạc Cho Bóng Huỳnh Quang 18-36W MAXSPID MEM/M/136 MINI

 

Bài viết khác

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập