HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chi tiết

HÌNH THỨC THANH TOÁN

04/01/2017 11:40
- Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng  tại công ty hoặc sau khi nhận được sản phẩm do nhân viên chúng tôi giao hàng. Giá  trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết.
- Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.
Từ khóa liên quan : thanh toán   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập